BeEindigen centrale composthopen

Inleiding.

We zijn circa 5 jaar geleden gestart met het aanleggen van de composthopen. Ieder jaar wordt een grote hoop gecreëerd. De leden van de vereniging maken er dankbaar gebruik van door hun tuinafval erop te storten.

Het team Duurzaam Beheer zorgt gemiddeld een maal per twee weken (en in de zomer gemiddeld drie maal per week) dat de composthoop in vorm wordt gebracht, dat kost gemiddeld een hele ochtend.

Tot 2021 kon allerlei (afbreekbaar) tuinafval op de hoop worden gestort.

Omdat de hopen te hoog werden (kleine tuinders konden hun afval niet boven op de hoop krijgen), is destijds op een ALV besloten dat vanaf 2022 alleen nog “ziek” tuinafval gestort mocht worden en dat tuinders zoveel mogelijk zelf op eigen tuin konden composteren.

In de praktijk werd er gewoon doorgestort met allerlei tuinafval.

Huidige situatie.

Vanaf 2023 is het zo dat er allerlei afval op de hoop wordt gestort. Grote kluiten met klei en gras wordt in het gangpad, of voor de hoop op het houtsnipper pad gestort. Dat kost ons veel tijd om te herstellen.

Daarnaast wordt er door tuinders niet meer gelet op alleen “ziek” afval, maar ook (en dat is nog maar de korte versie): plastic vellen, glas, tassen, ijzer, geverfd hout, grote struiken met wortels, boomwortels, plastic bloembakken, hout met spijkers, etc. worden in het pad of op de hoop gestort.

Hierdoor zijn we, naast de ergernis, nog meer tijd kwijt. Tijd die we niet aan andere zaken kunnen besteden.

Op de ALV van najaar 2022 is besloten om de levering van compost te halveren, ook zou dat het effect kunnen/moeten hebben dat tuinders weer op hun eigen tuin gaan composteren of hun afval meenemen.

Zolang we het aanleggen van composthopen in stand houden zullen, voorzien wij, tuinders niet op eigen tuin gaan composteren.

Om tijd van het team Duurzaam beheer te besparen en om te stimuleren dat tuinders weer zelf gaan composteren, hebben we het volgende voorstel.

Voorstel.

Met ingang van 2024 worden er geen nieuwe composthopen meer aangelegd en kunnen tuinders alleen nog op eigen tuin composteren. Het bestuur heeft dit voorstel van team Duurzaam beheer gehonoreerd, omdat inderdaad blijkt dat het onderhoud niet meer vol te houden is.

Namens team Duurzaam beheer

Martin