TEAMS

de mensen achter de schermen en schoffels

Net als bij andere verenigingen zijn er bij Volkstuin Vinkhuizen de nodige teams.

Met dank aan de vrijwillige bijdrage van onze leden wordt de volkstuin draaiende gehouden.

TEAM TECHNISCH ONDERHOUD & BEHEER

Deze afdeling bestaat uit 2 teams n.l. team Onderhoud terrein en Technisch team. Omdat beide teams veel werkzaamheden samen uitvoeren vallen ze onder de afdeling T.O.B.

Team onderhoud

Dit team is verantwoordelijk voor het onderhoud aan paden en sloten, het snoeien van bomen en struiken, het maaien, het afbreken van oude opstallen, het afvoeren van afval naar de stort, het schoonhouden van het terrein, de uitleen van gereedschap, hulp aan leden die het onderhoud zelf niet meer aankunnen,  het organiseren van de werkplandagen, de tuinschouw en het onderhoud van waterafvoerpunten. Het team houdt toezicht en controle in het algemeen op de tuinen van het gehele complex.

TEAM TECHNISCH ONDERHOUD & BEHEER

Technisch Team 

Dit team onderhoudt de gebouwen en bijbehorende installaties zoals electra, water en gas, (elektrische)gereedschappen maaimachines , voert reparaties uit aan installaties en gebouwen, onderhoudt de waterpompen op het terrein en houdt een onderhoudsschema bij. Ze beoordeelt de bouwaanvragen en houdt toezicht op de opstallen van het terrein. Ook adviseert ze de leden betreffende de bouw en onderhoud van opstallen.

TEAM DUURZAAM & BEHEER

Het team Duurzaam Beheer zet zich in om een zo groot mogelijke biodiversiteit op het terrein te creëren en onderneemt daartoe in afstemming met het bestuur initiatieven en doet voorstellen voor duurzaam beheer en onderhoud. Bijvoorbeeld met betrekking tot een duurzaam maaibeleid en duurzaam(er) onderhoud van de sloten en knotten van de wilgen langs het hoofdpad. Projecten die zijn gestart: onderhoud en beheer van de composthopen, aanleggen van een vlindertuin en bijbehorende veldjes, aanplant van insecten minnende struiken en bomen (bosplantsoen), aanleg en onderhoud van bloemenstroken om vlinders en bijen etc. aan te trekken, onderhoud van het snipperpad, het maken van een bijenhotel, etc. De grotere activiteiten worden gezamenlijk met het werkplan afgestemd en uitgevoerd.  

de winkel

De winkel zorgt voor de verkoop van plantjes, zaden, compost, zand en nog veel meer benodigdheden voor op de tuin.

De vrijwilligers van de winkel staan gedurende het voorjaar en de zomer klaar om tuinders te helpen bij hun aankopen. Daarnaast zorgen zij ook voor de bestellingen voor zaden en pootgoed. In de winkel kunnen leden ook terecht voor advies.

Er kan zowel contant als met de pin betaald worden in de winkel.