Culterra (en waarom het zo snel werkt en alles zo groot wordt)

Culterra, van de fabriek in Workum, is een veelgebruikte meststof op Golden Raand. Onze winkel verkoopt het in eigenhandig uit de grootverpakking afgevulde zakjes van vijf kilo. Culterra wordt aangeprezen als een organische ofwel natuurlijke meststof. Helemaal waar is dit niet.

Een volledig organische meststof werkt traag. De voeding komt in etappes voor de plant beschikbaar. Planten moeten aan het werk om er hun voordeel mee te kunnen doen.

De voeding in Culterra is afkomstig uit dierlijke mest en slachtafval, zoals bloedmeel, beendermeel en hoornmeel. Alles organisch. Maar om toch een snelle en voorspoedige groei te kunnen geven is het spul verrijkt met industriële stikstof in de vorm van ureum en ammonium. Zeg maar kunstmest.

Organische mest voedt de bodem en dan via het bodemleven het gewas. Kunstmest is oplosbaar in water en bedient daardoor meteen de plant, maar wat die niet snel genoeg te pakken krijgt kan uitspoelen (let eens op het kroos in onze sloten).

Naast de gewone Culterra is er ook een biologische variant, zonder toevoeging van kunstmest. Die heet Bio-culterra. Maar deze mildere vorm is niet in onze winkel te koop. Overigens is de term ‘biologisch’ misleidend, want net als in de gewone Culterra zijn alle grondstoffen afkomstig uit de gangbare landbouw en de vleesverwerkende industrie.

Beide Culterra’s doen wat je van een natuurlijke meststof mag verwachten: ze verrijken de bodem met organisch materiaal, goed voor onze kleigrond, die daaraan van nature niet heel rijk is. De bio-variant, zegt Culterra, doet dat beter dan de gewone.

Bert