EEN BIJENBERICHT

Kortgeleden zijn er twee insectenhotels geïnstalleerd en is er de eerste aanplant gedaan. Na een week zijn de eerste graafbijen al gesignaleerd en die hebben zich inmiddels genesteld. Dat gaat dus goed!
Tijdens het laatste werkplan zijn de vlinderveldjes verder in orde gemaakt en is er weer verder ingezaaid. Plotseling ontdekten we in de nabij gelegen wilgen dat zich een bijenvolk had genesteld, wat een prettige verrassing!
Ook dat gaat dus goed.
Martin
Namens team Duurzaam Beheer