GEZAMENLIJKE COMPOSTHOOP

We laten de stort toe op de laatste composthoop tot 1 april. Daarna ontstaat de nieuwe composthoop totdat blijkt dat hij vol dreigt te raken en wij van Team Onderhoud en Beheer (TOB) ons afval van onderhoudswerkzaamheden niet voldoende meer kwijt kunnen. Dan zullen we de composthoop moeten sluiten. We willen dus de tuinders er nogmaals erop wijzen dat ze vooral het hele jaar door zoveel mogelijk zelf moeten composteren zodat de composthoop het hele jaar door open kan blijven voor de noodzakelijke stort van zieke en moeilijk te composteren groenafval.

Nu zien we al een toename van eigen compostbakken en dat is natuurlijk een positieve vooruitgang. Je zult van het resultaat geen spijt krijgen! Het beheer van de composthoop valt onder de verantwoordelijkheid van het (TOB).  Bijzondere stort moet worden aangevraagd met een goede reden. De beoordeling valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van TOB en het bestuurslid met de verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer. We gaan er vanuit dat de leden dit plan ondersteunen door eigen composthopen te gebruiken en/of gaan bouwen. Dus alleen probleemafval brengen op de nieuwe  composthoop is een goede reden. Verder blijft composteren op de eigen tuin het motto.

Ook orde wordt gevraagd en dus beste mensen stort het netjes op de hoop en niet er naast. ERGO! Als de regels niet worden nagekomen zijn wij genoodzaakt om de composthoop voor iedereen te sluiten. Het is dus aan jullie of we een composthoop kunnen en zullen handhaven.
Eigenlijk twijfel ik hier niet aan want we zijn met elkaar verantwoordelijk voor het tuinplezier toch?
Nou dan…………..

Groet Peter (onderhoud en beheer)