HELP!

Beste mensen,

Ik draai nu een klein half jaartje mee in het bestuur en ik merk dat we het met z’n vieren best druk hebben. Op de ALV is gevraagd om wat meer te vertellen over waar we mee bezig zijn. Onderstaande zijn mijn waarnemingen.

Mennie bereidt  als voorzitter de (bestuurs)vergaderingen en allerlei overleggen voor. Ook is hij flink druk met tuinen showen en overleggen met nieuwe en vertrekkende tuinders. Als aanspreekpunt van de vereniging wordt hij door menigeen aan de praat gehouden.

Peter is met Team Technisch en Beheer druk met plannen voor het werkplan, met allerlei grote en kleine klussen bij kantine, winkel en terrein en overleg daarover. Ook hij is een belangrijk aanspreekpunt bij allerlei problemen voor veel leden.

Marcel houdt zich als adviseur bezig met onze financiële buffer en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR). Dat laatste is een wet die erop gericht is om verenigingen goed te besturen en misstanden daarbij te voorkomen. Voor ons betekent dat onder andere dat we met onze statuten aan de gang moeten.

Ik doe als penningmeester de betalingen, het overleg met de winkel en het innen van contributie en tuinhuur. Voor de najaarsvergadering heb ik een begroting gemaakt en voor de komende ALV wordt er een financieel jaarverslag van mij verwacht. Terwijl ik in de startblokken stond om daarmee aan de slag te gaan kreeg ik corona en vervolgens was het al weer tijd om de facturen de deur uit te doen.

Met z’n allen doen we in overleg met enkele teams/personen de voorbereidingen voor verschillende activiteiten, zoals cursussen, NLDoet, plantjesruildag e.a.

Met z’n allen doen we ook ‘eventjes’  het secretariswerk erbij. Mennie beantwoordt de inkomende mail, de notulen worden bij toerbeurt gedaan, veel door Marcel, het bijhouden van de ledenlijst werd eerst door Iris  gedaan. Ik heb dat nu overgenomen, omdat ik dat goed kan gebruiken bij de facturatie. Iris blijft ons ondersteunen door de website bij te houden en de Nieuwsbrieven samen te stellen. En ik verstuur met enige regelmaat een mail naar alle leden, zoals jullie wel gemerkt zullen hebben. De notulen van de ALV, gemaakt door Iris, komen ineens van de penningmeester bijvoorbeeld…Al met al is het wel een beetje veel.

Ik zou het heel fijn vinden als er iemand bij komt, die het secretariswerk gaat doen!

We willen er als bestuur graag samen wat moois van maken, elkaar steunen bij de punten waar we zwak in zijn en gebruik maken van de eigenschappen waar we sterk in zijn.

Wil je meer weten? Schiet me maar eens aan!

Mieke