HET PROJECT TUIN 0

Zoals jullie wellicht gezien hebben is de tuin ( tuin nr. 0) direct achter het toegangshek geploegd en gefreesd door Frans.

De tuin bleek niet verhuurbaar te zijn en verwilderde. Het bestuur stelde voor om die tuin, wat toch een beetje de eerste aanblik is als je binnenkomt, aantrekkelijk(er) te maken. Het idee was dat het team Duurzaam beheer de tuin zou inzaaien en zou onderhouden. Daar doen we natuurlijk graag aan mee!

Bij “De Cruijdthoeck” zal speciaal inheems bloemenzaad worden besteld wat speciaal geschikt is voor kleigrond die in de schaduw ligt en die aantrekkelijk is voor vlinders en andere insecten. De bedoeling is dat het een heel kleurig geheel gaat worden.

Daarvoor moet de tuin echter wel “inzaaiklaar” worden gemaakt.

De komende maanden augustus en september zal de tuin steeds gefreesd worden om de grond zo luchtig mogelijk te maken waarna eind september/begin oktober de tuin ingezaaid zal worden.

De bedoeling is dat in het voorjaar van 2024 de zaden opkomen en de tuin in de loop van het jaar verder gecultiveerd wordt.

Na de bloei zal er gefaseerd gemaaid worden en het maaisel wordt afgevoerd.

Martin

Namens het team Duurzaam Beheer