de volkstuin

200 tuinen

4,6 hectare

100% biologisch

geen tuin hetzelfde

De huidige leden van de vereniging komen vanuit alle windstreken en hebben allemaal een eigen manier van tuinieren. Dit zorgt voor een grote diversiteit, niet alleen aan tuinders, maar zeker ook aan tuinen!

Alle percelen zijn voor recreatief gebruik. Hoe ze worden ingedeeld en welke planten er in staan hangt af van de huurder.

 

milieubewust tuinieren

Sinds een aantal jaar is het op de vereniging niet meer toegestaan om bestrijdingsmiddelen te gebruiken die het milieu beschadigen.

We zetten ons in om dusdanig te tuinieren dat dit niet alleen wat oplevert voor de tuinder, maar ook voor de bodem, planten en dieren op het volkstuicomplex.

De vereniging houdt zich druk met het vergroenen en verduurzamen van de gemeenschappelijke stukken in de tuin. Zo staat er bijvoorbeeld een groot insectenhotel, wordt er zo min mogelijk gemaaid, en zijn er diverse fruitbomen geplant.

dieren in de tuin

Hoewel de verenigingsleden de huur betalen, wonen zij natuurlijk niet echt in hun tuin. Wie dat wel doen zijn de dieren.

Er zijn ontzettend veel dieren waar wij de tuin mee delen. Slakken, salamanders, muisjes, zangvogels, egels, en in het voorjaar zelfs een koppel zwanen en hun jongen.

Om deze wilde dieren te beschermen, en de rust in de tuin te bewaren, worden huisdieren niet toegestaan op het complex. Klik hier voor meer informatie over wilde natuur op de tuin.

gebouwen

Naast de talrijke schuurtjes en kassen van de leden staan er ook gebouwen voor gezamenlijk gebruik op het volkstuincomplex.

Halverwege het hoofdpad staat het multifunctionele gebouw van de vereniging. Hierin zit de winkel, het sanitair, en de kantineruimte. Leden kunnen hier op het terras een kopje koffie of thee drinken, en binnen vinden de algemene ledenvergaderingen plaats.

Naast dit gebouw staat nog een aantal opslagruimtes voor gereedschap en dergelijken.

 
 

water

Langs het hoofdpad staan verschillende waterpompen die voor algemeen gebruik zijn neergezet. Ze pompen water uit de slootjes die het volkstuincomplex omringen. Alle andere paden in de tuin komen uit op water. Tuinders kunnen hier hun gieters vullen.

Er hoeft nooit ver gewandeld te worden naar een waterpunt, maar in de zomer kan water geven veel werk opleveren. De meeste leden hebben daarom zelf watertonnen staan om regenwater op te vangen.

Voor schoon kraanwater kunnen leden en bezoekers terecht bij de kantine.

veiligheid

Ook op de volkstuin gebeuren soms ongelukjes. Voor wie het nodig heeft is er een verbandtrommel in de kantine. De lijst met EHBO-ers hangt naast het grote bord bij de ingang van het complex.