SCHOUW

zoals jullie weten hebben we ieder jaar een tuinschouw door het onderhoudsteam. We kijken dan naar de staat van onderhoud van de tuin en eventuele opstallen. Dit jaar vindt de schouw plaats in de eerste week van juni en we rapporteren de tekortkomingen van betrokken tuinen per email aan het betreffende lid. In augustus wordt dan verwacht dat de tekortkomingen zijn weggenomen. Mocht dat niet zo zijn dan gaan de rapportages door naar het bestuur en zij bespreken de situatie. Je zult daarvan een brief krijgen waarin staat wat de vereniging alsnog van je verwacht.

Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor je de tuin niet op orde kunt houden en als dat tijdelijk is kun je dat vooraf melden aan het team Onderhoud en Beheer. Zij gaan met je in gesprek om afspraken te maken te maken en tot oplossingen te komen. Dat kun je doen via de mail en dat is: tob@volkstuinvinkhuizen.nl.

Met vriendelijke groet,

Peter (team Onderhoud en Beheer)