SLOTEN onderhouden

Namens Peter Broekman:

Inmiddels heb ik met het waterschap en de gemeente een vast lijntje over het beheer van sloten, duikers  en hun verantwoordelijkheid maar ook die van onze vereniging.

Hoe zit dat nu? Het waterschap voorziet ons buiten de grote velden, van water en zorgt voor bemaling als het peil op onze tuin te hoog wordt. Als er droogte dreigt krijgen we juist water aangevoerd.  Dat gaat dan via de sloten van de gemeente en onze sloten. Maar als een der partijen de plicht verzaakt om de sloten open te houden, krijgen we dus niet wat wij op de tuin wensen. Er is inmiddels  een goed gesprek geweest met het waterschap en de gemeente over onderhoud van de sloten. Dat heeft resultaat gehad maar schept ook verplichtingen. Onze sloten stromen weer door en er is een vast contactpersoon van de gemeente toegewezen voor ons district. Wat zijn nu de sloten van de desbetreffende partijen? De grote aanvoersloten zijn voor het waterschap, de kleinere toevoersloten (rondom onze tuin) zijn voor de gemeente en de binnenring is de verantwoordelijkheid van de tuinvereniging. Een bijzondere sloot is de sloot die van het hoofdpad kruist (nabij de kantine langs de speeltuin) en is een gemeentesloot.

Wij hebben als huurder van de gemeente de plicht om de sloten op het terrein goed te onderhouden. Daarnaast moeten we er voor zorgen dat de gemeente ruimte heeft om hun eigen onderhoud te doen in hun sloten. Dat betekent dat Team Technisch Onderhoud en Beheer het onderhoud in de gaten houdt. Het betekent daarnaast ook dat individuele leden zich dienen te houden aan het tuinregelement. Zo houden we een goede relatie met de gemeente. Mocht je vragen hebben over het e.e.a. dan kun je mij natuurlijk altijd bellen of mailen.

Groet,

Peter Broekman  TOB (Technisch Onderhoud en Beheer)