SNOEIPLAN GEMEENTE

Begin december 2023 heb we namens het bestuur gesproken met de onderhoudsteams van de gemeente en dat ging over onderhoud van de boomsingels langs onze tuin.
De komende jaren wordt steeds maximaal 20% van de struiken gesnoeid en de zieke bomen worden gekapt. De reden van deels snoeien heeft te maken met de aanwezige dieren die gebruik maken van de singels. Dus geen lege wallen maar gefaseerd snoeien. Ons voordeel van de bomen en struiken is dat het functioneert als geluidswal en preventief werkt tegen indringers. Er zijn 2 teams die deze werkzaamheden zullen uitvoeren en dat zijn het team bomen en het team struiken die in het nieuwe jaar gaan starten met de werkzaamheden die vooral vanaf de overkant worden uitgevoerd. Zo krijgen onze sloten ook wat meer ruimte en kunnen we ze beter onderhouden.

Met vriendelijke groet,
Peter Broekman
Technisch Onderhoud en Beheer