Update vanuit de taskforce GoldenRaand


Zoals sommigen van jullie al weten, zijn er plannen voor de ontwikkeling van een sportpark nabij de nieuwe wijk De Held III. Deze plannen kunnen van grote invloed zijn op onze volkstuin en de groene omgeving waar wij zo trots op zijn. De plannen voor het sportpark vallen deels over ons complex, en een flink aantal tuinen moet verdwijnen als deze plannen van de gemeente doorgevoerd worden. Naast de tuinen dreigen ook  de vlindertuin en een gedeelte waar de zogenaamde ‘vuilbomen’ te vervallen.

Om hier invloed op uit te oefenen, hebben we een werkgroep opgericht: de taskforce GoldenRaand050. Deze werkgroep ondersteunt het bestuur en houdt zich bezig met de positionering van het volkstuincomplex en de plannen voor het sportpark. De werkgroep bestaat op dit moment uit tuinders Martin Postma, Savas Ozyurt, Hanneke van der Does en Eyke Velema.

Eerste overleg
Er is op 13 juni een eerste bijeenkomst geweest en we kwamen tot de conclusie dat we eerst precies moeten weten wat de impact is van de plannen voor De Held III en in hoeverre de plannen al vastliggen. We hebben begrepen dat alles nog in een pril stadium verkeert, en dat het nu nog niet mogelijk is om een zienswijze, beroep of bezwaar aan te tekenen. Daarom willen we als belanghebbende deelnemen in het participatieproces.

Dit gaan we doen
In samenspraak met Mennie hebben wij een afspraak aangevraagd met wethouder Rik van Niejenhuis en Richard Cornelis, projectleider van De Held III. We hopen dat zij met Mennie en enkele leden van de werkgroep om tafel willen, om ons bij te praten over de gemaakte afspraken zodat wij precies weten in hoeverre de plannen en locatie al definitief zijn. We willen ook bespreken welke ruimte er is voor onze vereniging om als belanghebbende mee te praten en mee te denken in dit proces.

Hoe betrekken we de tuinders?
Wanneer we als werkgroep bepaalde expertise nodig hebben, zullen we o.a. via de nieuwsbrief een oproep doen onder de tuinders. En ook gebruiken we de nieuwsbrief om – wanneer relevant- een update te delen. Heb je vragen aan de taskforce GoldenRaand050 of wil je informatie of tips met ons delen? Neem dan contact met ons op via GoldenRaand050@gmail.com.

Eyke