Verslag werkplandagen

Beste tuinvrienden,

De werkplannen van dit dit jaar zijn weer achter de rug en wat is er veel gebeurd!

Ieder jaar proberen wij als het team TOB (technisch onderhoud en beheer)weer een schema te maken met de noodzakelijke werkzaamheden die we samen (ook met het team Duurzaam en beheer)kunnen uitvoeren. Soms hebben we het er over of deze voorgenomen werkzaamheden niet te zwaar zijn voor een werkplandag maar dan zetten we de actie toch maar in en kijken wat ervan terecht komt. En ja dan staan we versteld achteraf van het resultaat en de uitkomst is veelal boven verwachting. Zo zie je maar weer eens dat samen sterk een hele reële opmerking is. Het geeft ook aan dat we bereid zijn om te werken voor de tuin die ons allemaal lief is. Dit jaar hebben we paden aangelegd, speeltuintoestellen geverfd, goten gegraven en afvoerbuizen t.b.v. afwatering uitgevoerd. Een mooi resultaat zoals we nu kunnen zien door veel regenwater. Verder gingen de werkzaamheden over snoeien, sloten schoonmaken, kleine kussen  maar ook  voor mede-tuiniers die even (wegens fysieke klachten) niet zelf de werkzaamheden konden uitvoeren en wij ze daarbij hebben geholpen. Laten hierbij niet vergeten hoeveel beton en afval van de achtergelaten tuinen is opgeruimd en afgevoerd. Als je terug kijkt is er maar 1 samenvatting….. geweldig wat er is gebeurd!! Ik zou graag de mensen die soep maakten wederom willen bedanken voor de voortreffelijke soep na afloop van de werkplannen want het is dan toch wel een beloning na al dat werk. Kortom het waren vruchtbare en gezellige werkplandagen en namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor deze bijzondere prestatie.

Ik zou ook nog maar eens de prestatie van de vrijwilligers (inmiddels 10 personen) willen benoemen die zich inzetten voor team TOB (technisch onderhoud en beheer) die ervoor zorgden dat karren vol afval naar de stort werden afgevoerd en zeker 10 karren!!  Jongens bedankt! Er zijn nog een aantal activiteiten die we als TOB dit jaar willen uitvoeren. Sloten schoonmaken, water afvoer-leidingen door spuiten en diverse reparaties op de tuin en gebouwen.

De meest recente activiteit was 6 november en zijn de sloten naast het hoofd-pad gereinigd door de firma Mulder.  (zie de foto’s).

Samengevat: We hebben samen zeldzaam veel gepresteerd daar zullen we allemaal veel plezier aan gaan beleven. Ik vond het fijn om met het team TOB en jullie allemaal op de werkplandagen te hebben samengewerkt.

Tot het volgende jaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Namens het bestuur

Peter (afdeling onderhoud en beheer)