WERKPLAN VOORJAAR 2024

Beste tuinvrienden,

Op 23 maart beginnen we alweer met het eerste werkplan van dit jaar. Het Team Onderhoud en Beheer (TOB) heeft in samenwerking met het team Duurzaam en Beheer een werkplan opgesteld en de noodzakelijke klussen vastgesteld. We starten om 9.30 en eindigen om 12.30 uur. Er is een koffietijd tussendoor gepland om 10.45 tot 11.00 uur. Na afloop is er natuurlijk weer de felbegeerde soep die het werkplan doet afsluiten. Via de nieuwsbrief en het publicatiebord bij de ingang van het complex, worden de geplande dagen weergegeven met de tuinnummers van wie wordt gevraagd om aanwezig te zijn. Natuurlijk kan het zijn dat je door omstandigheden op de geplande datum niet kunt maar dan  graag wel even melden via de mail bij Donald  of Peter om een andere datum af te spreken. Vooraf aan het werkplan  graag  op de presentielijst aantekenen dat  je geweest bent met naam en tuinnummer.  De presentielijst  invullen is mogelijk tot 9.30 uur en daarna is de lijst gesloten.

Als laatste verwachten we van de leden dat ze de gehele morgen volgens afspraak aanwezig zijn. Dus te laat komen en eerder weggaan is niet erg sportief tegenover de andere leden. Uitzonderingen kun je melden bij de organisatie. Voorkom een boete en kom gewoon meehelpen en het is een mooi moment om nieuwe tuiniers te ontmoeten.

De data en tuinnummers en noteer alvast de datum wanneer je wordt verwacht.

23 maart:  tuinnummers 2 t/m 42.

6 april: 44 t/m 82.

13 april: 83 t/m 131 .

20 april: 132 t/m 165.

4 mei:  166 t/m 210.

25 mei: 211 t/m 245.

Namens de teams Technisch Onderhoud en Beheer (T.O.B.)             

Donald en Peter